?

ترجمه محمد کاظم معزی | مدل جدید ، مد روز

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

بستن
 
تبلیغات


..................................................................

شگفت انگیزترین نشانه ها در قرآن (سری اول)

تصمیم گرفتم به مناسبت ماه مبارک رمضان در پاتوق پلاس ، تعدادی از شگفت انگیزترین نشانه های کتاب خواندنی (قرآن) را  برای شما دوستان بگذارم.

ترجمه آیات را طبق ترجمه مرحوم شیخ محمد کاظم معزی مینویسم و باید بگم که یکی از دقیق ترین ترجمه های قرآن می باشد و و از استحکام قابل توجهی برخوردار است.

♣ خداست نور آسمان ها و زمین

مثل در نور او ، مانند قندیلی است که در آنست چراغی

که آن چراغست در بلوری

آن بلور مانند ستاره ایست درخشان

که افروخته شود از درخت خجسته ی زیتونی

نه خاوری و نه باختری

نزدیکست روغنش بتابد

هرچند نرِسَـدش آتشی

فروغیست بر فروغی

رهبری کند خدا به نور خویش هر که را خواهد

و بزند خدا مثلها را برای مردم

و خداست به همه چیز دانا

نور ۳۵

♣ و آنان که کفر ورزی‏دند کردارشان مانند سرابی‏ است در خشکزاری‏

که پنداردش تشنه ‌‏لب آبی

تا گاهی‏ که بی‏ای‏دش ، نی‏ابدش چی‏زی

و بی‏ابد خدا را نزد آن

پس بدو دهد حسابش را

و خدا است شتابنده در حساب

نور ۳۹

 

♣ ی‏ا مانند تاری‏کی‏هائی‏ در دری‏ائی‏ ژرف

بپوشاندش موجی‏ (فراگی‏ردش) از فراز آن است موجی‏ ، که از فراز آن است ابری‏

تاری‏کی‏هائی‏ است پاره ‌‏ای‏ از آنها بر فراز پاره ‌‏ای

گاهی‏ که برون آرد دستش را نی‏ارد که بی‏ندش

و آنکو ننهاده است خدا برای‏ش نوری‏ پس نباشدش نوری‏

نور ۴۰

رنگ خدا

و

کیست نکوتر از خدا در رنگ

و مائیم برای او پرستشگران

بقره ۱۳۸

♣ و مثل آنانکه کفر ورزیدند

مثل آنکس است که

بانگ زند بر حیـــــوانـــی که نمی شنود

جز فراخواندن و بانگ زدن را

کــرانند ، گــُــنگانند ، کـــورانند

که تعــــــــقل نمی کنند

بقره  ۱۷۱

 

♣ نیکی آن نیست که رویهای خود را بسوی مشرق و مغرب گردانید

لیکن نکوکار آنست که ایمان آورده است

به خدا و به روز بازپسین

و فرشتگان و کتاب و پیمبران

و داده است مال را با همه دوستی ِ آن

به نزدیکان و یتیمان و بینوایان و درماندگان و دریوزگان

و در راه آزاد کردن بندگان

و بپای داشته است نماز را

و داده است زکات را

و آنانکه وفا به پیمان کنند هرگاه پیمان بندند

و بردباران در پریشانــــی و رنجـــــوری

و هنگام ترس ِ جنــگ

آنانند که راست گفته اند و آنانند پرهیزکاران

بقره ۱۷۷

 

♣ و هنگامى که گفت پروردگار تو به فرشتگان

که خواهم قرار داد در زمین جانشینى

گفتند آیا قرار دهى در زمین آن را که فساد جوید در آن و خون ریزد

حالى که ما ستایش و سپاس تو گوئیم

و تو را تقدیس کنیم

گفت من می دانم آنچه را که نمی دانید

بقره ۳۰

اختصاصی پاتوق پلاس ویژه ماه رمضان

 

==>> مشاهده شگفت انگیزترین نشانه ها در قرآن (سری اول) . . .

 

برچسب ها :